Welkom en eerste kennismaking

 

Door Walleke ten Noever Bakker, secretaris

Welkom op de website van Senioren Vereniging Oisterwijk, dé vereniging die zich inzet voor de bouw van comfortabele seniorenwoningen. De doelgroep van SVO zijn immers ouderen die zich willen voorbereiden op veilig en prettig wonen als ze ouder worden, vooral als ze te maken krijgen met fysieke ongemakken. Hierbij moeten we ons ook goed realiseren dat de leefomgeving een zeer belangrijk onderdeel is van ons woonplezier.

WAT IS SVO

SVO staat voor Senioren Vereniging in de gemeente Oisterwijk. De vereniging is in 1992 opgericht en heeft als doel te bevorderen dat er meer huur- en koop woningen worden gebouwd voor alle senioren in Oisterwijk, Haaren, Heukelom en Moergestel. Woningen van goede kwaliteit en afgestemd op de individuele woonwensen en financiële mogelijkheden van senioren.
Maar lang niet elke senior wil naar een nieuwe woning. Velen willen in het huis blijven waar ze al zoveel jaren plezierig hebben gewoond. Maar vaak zijn die huizen niet geheel geschikt om daar op oudere leeftijd in te wonen. Die woningen moeten worden aangepast. Ook daar kan de SVO ondersteuning bieden, door informatie te geven over aanpassingen van de bestaande woning. Vaak betreft dat electronische hulpmiddelen om het wonen comfortabeler te maken maar we kunnen onze leden ook adviseren over bouwkundige aanpassingen.

Kortom: SVO wil voor iedere senior een passende woning!

Om dit te bereiken worden de volgende hoofddoelstellingen nagestreefd:

 1. Het stimuleren van de bouw van woningen voor senioren, in iedere prijsklasse, waarbij lagere en middeldure woningen relatief meer voorkomen, ook in de gemeente Oisterwijk, in zowel de koop- als in de huursector en op aantrekkelijke locaties. Daarbij anticiperen we op het gegeven dat de ouderdom komt met gebreken. Hiertoe beoordeelt SVO bouwtekeningen van gemeentelijke woonprojecten om zeker te weten dat de “Woonkeur Plus Rollator geschikt“ specificaties zijn toegepast c.q. kunnen worden toegepast.
 2. In het kader van het programma “Blijvend thuis in eigen huis” informatie verstrekken over de volgende onderwerpen:

– technisch
– financieel
– de voordelen van toepassing van electronica in uw woning
– energieverbetering en verduurzaming van uw woning
– mantelzorgwoningen (bijv. een wooneenheid in de tuin van de mantelzorger), nu hoort pré-mantelzorg (vanaf 65jaar en zonder doktersverklaring) tot de mogelijkheden

-kangoeroewoningen (meergeneratiewoning)

-woningsplitsing

 • Als u grond ter beschikking heeft en daar een seniorenwoning op wilt bouwen, kunt u voor advies en hulp terecht bij de SVO-projectleider.
 • Helpen om een CPO of CPOH op te zetten.

SVO representeert op dit moment ca. 360 gezinshuishoudens als leden in de gemeente Oisterwijk. Deze huishoudens zijn voor wat betreft het gezinsinkomen een dwarsdoorsnede van de bevolking van de gemeente Oisterwijk:
– 39% heeft een jaarinkomen minder dan € 33.000.-
– 21 % heeft een jaarinkomen tussen € 33.000 en 38.000.-
– 40% heeft een jaarinkomen boven de € 38.000.-

LID WORDEN

U kunt lid worden van SVO als u 50 jaar of ouder bent en woont binnen de grenzen van de gemeente Oisterwijk. Het lidmaatschap kost
€ 10,- per jaar en u betaalt géén inschrijfgeld. Inschrijven kan middels het aanmeldformulier dat u kunt vinden onder “lid worden”.

of stuur een mail naar: leden.info@svoisterwijk.nl

Wat krijgt u hiervoor?

 1. Zes keren per jaar een ‘Nieuws in het kort’ die verwijst naar relevante artikelen op de website. Deze gaan onder andere over:
  – informatie over bouwprojecten voor senioren in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom
  – adviezen betreffende langer blijven wonen in eigen huis zoals de toepassing van electronica bij seniorenhuisvesting, mantelzorgwoningen, etc.
  – 1 x per jaar een Algemene Ledenvergadering waarin u kunt meepraten over het beleid van SVO.
 2. bijzondere bijeenkomsten over te realiseren bouwprojecten
 3. de resultaten van een 3-jaarlijkse woonwensenenquête. Deze resultaten dienen als uitgangspunt bij de gesprekken met de gemeente Oisterwijk, woonstichtingen en projectontwikkelaars.
 4. De website https://svoisterwijk.nl waar alle informatie nog eens – uitgebreid- bij elkaar is gezet.

HOE WERKT SVO?

SVO realiseert haar doelstellingen op de volgende wijzen:

 1. Door samen te werken met de politieke partijen en het college in Oisterwijk.
 • Indien mogelijk het initiëren van een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor het bouwen van senioren-koopwoningen of een CPOH voor een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap van Huurders.
 • Door samen te werken met woonstichtingen en project-ontwikkelaars. Hierdoor kunnen, o.a. nieuw te bouwen woningen al vanaf het bestek gecontroleerd worden op geschiktheid voor bewoning door senioren, waardoor deze adequaat kunnen worden gehuisvest. Of advies te geven aan leden die de huidige woning willen verbouwen tot een kangoeroewoning waardoor zij langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
 • Door bij onze adviezen uit te gaan van de Woonkeur Plus norm. Deze Woonkeur Plus bestaat uit een pakket eisen, waaraan een seniorenwoning moet voldoen, bijvoorbeeld dat je met een rollator overal in huis makkelijk kunt manoeuvreren.
 • Door regelmatig een woonwensenenquête te houden. Daardoor wordt duidelijk voor welk soort woning en in welke prijsklasse senioren belangstelling hebben. De meest recente woonwensenenquête was die van 2021, waaraan alle senioren van de gemeente Oisterwijk konden meedoen.
 • Door voorlichting te geven over nieuwbouw en verbouwing van een woning met technische hulpmiddelen, zoals robotica.

WAT IS BEREIKT?

Sinds de oprichting van SVO is bij de politiek in de gemeente Oisterwijk de vraag naar seniorenhuisvesting veel duidelijker op het netvlies komen te staan. In de discussies met de gemeente – wethouders en ambtenaren – komt dit onderwerp voortdurend aan de orde. Het heeft ertoe geleid dat concreet op enkele locaties seniorenwoningen zijn gerealiseerd b.v. op de locatie hoek Burgemeester Verwielstraat en Canterslaan. (zie foto).

Maar ook bij andere bouwprojecten of potentiële bouwprojecten speelt SVO een belangrijke rol wat betreft de indeling van de woningen en de aan senioren gerelateerde eisen als deuropeningen, grootte van toilet en badkamer, drempels, etc.

SVO PLANNEN VOOR 2021 en daarna

– regelmatig initiatief nemen voor (een) CPO voor het bouwen van seniorenwoningen. Dit doen we als er voldoende belangstelling bestaat bij de leden en de leden starten de CPO. SVO adviseert daarbij.

– samen met woonstichtingen en projectontwikkelaars jaarlijks minimaal één project voor levensloopbestendige/ seniorenwoningen opstarten

– de driejaarlijkse Woonwensenenquête uitvoeren

-– Initiëren dat in het plan De Leije ook seniorenwoningen worden gebouwd.

– het realiseren van het plan De Leije (de wens is om hier 32 grondgebonden woningen en 32 appartementen te bouwen)

-het realiseren van seniorenwoningen in Moergestel bijvoorbeeld in de Nieuwenhof, tegenover Stanislaus.

– Bienekebolders: te bouwen 10 grondgebonden seniorenwoningen in een hof- vorm. Bienekebolders wordt door een projectontwikkelaar verbouwd tot seniorenwoningen en woningen voor jongeren. Daarnaast komen er 2 woningen op de huidige speelplaats.

– 21 appartementen, die zijn gebouwd op het KVL terrein naast de Boerenbond zijn door  Leystromen ook geschikt gemaakt  voor bewoning door senioren. Er wonen slechts 50% senioren in.

– tijdens de Algemene Ledenvergadering voorlichting geven en discussiëren met de leden over alle plannen die we hebben.

– overleggen met de gemeente waar nieuwe mogelijkheden voor seniorenwoningen liggen voor SVO en haar leden.

–   onderzoeken van mogelijkheden voor het bouwen van seniorenwoningen via CPO en CPOH of via projectontwikkelaars.

– op verzoek van leden van Moergestel wordt extra aandacht besteed aan projecten in Moergestel en aan de naamsbekendheid van SVO in Moergestel

– Ook Haaren vertegenwoordigen bij het overleg met de gemeente Oisterwijk. Hiertoe hebben wij Jan Vermeer uit Haaren bereid gevonden zitting te nemen in ons bestuur. Hij heeft ervaring in het opzetten van CPO’s in Haaren en brengt alle te bouwen woonprojecten in kaart.

– alle informatie in het kader van bovenstaande via haar website en andere media delen met de leden