Beschrijving van de taken van het College van B & W Oisterwijk 2021-2026

Burgemeester Hans Janssen

Foto van Hans Janssen

Portefeuille:

· Algemeen Bestuur en Coördinatie

· Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijding

· Intergemeentelijke samenwerking

· Handhaving

· P&O en Integriteit, Archief, Informatieveiligheid

· Evenementen

· Juridische Zaken, Bezwaar en Beroep, Privacy

· Communicatie en Promotie

· Internationale Zaken

Plaatsvervanging door wethouder Anne Cristien Spekle

Overige taken:

· Kern: Heukelom

· Relatiebeheer: Provincie

· Rol in regio: Hart van Brabant, Veiligheidsregio Midden en West Brabant (VR)

E-mail: hans.janssen@oisterwijk.nl

Wethouder Dion Dankers

Portefeuille:

· Jeugdhulp en Wmo

· Arbeidsmarkt en WSD

· Sociale Zaken

· Zorg

· Onderwijs

· Sport

· Bestuurlijke Vernieuwing

· Inwonersparticipatie

· Dienstverlening en I&A

1e locoburgemeester

Plaatsvervanging door wethouder Eric Logister

Overige taken:

· Projectwethouder van: Den Domp

· 1e locoburgemeester

· Kern: Haaren

· Relatiebeheer: Zuidoost

· Rol in regio: WSD, GGD, Bestuurscommissie Jeugd Hart van Brabant (BJHvB), Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

mail: dion.dankers@oisterwijk.nl

Wethouder Anne Cristien Spekle

Foto wethouder Anne Cristien Spekle

Portefeuille:

· Financiën

· Planning & Control

· Grondzaken

· Gemeentelijk Vastgoed

· Openbare Werken

· Verkeer en Vervoer

· Economische Zaken

· Recreatie en Toerisme

· Cultuur

2e locoburgemeester

Plaatsvervanging door burgemeester Hans Janssen

Overige taken:

· Projectwethouder van: De Leije

· Kern: Oisterwijk

· Relatiebeheer: VNG

· Rol in regio: Regionale Samenwerking Mobiliteit

E-mail: annecristien.spekle@oisterwijk.nl

Wethouder Eric Logister

Foto van wethouder Eric Logister

Portefeuille:

· Ruimtelijke ontwikkeling

· Buitengebied

· Duurzaamheid

· Globals Goals

· Vergunningen, Omgevingswet

· Wonen

· Milieu en Afval

· Natuur en Landschap

· Monumentenzorg

3e locoburgemeester

Plaatsvervanging door wethouder Dion Dankers

Overige taken:

· Projectwethouder van: Noord/Stokeind

· Kern: Moergestel

· relatiebeheer: Noordoost

· Rol in regio: Omgevingsdienst Midden en Wet Brabant (OMWB)

E-mail: eric.logister@oisterwijk.nl