Welkom op website SVO

           e-mail: secretaris@svoisterwijk.nl

Welkom op onze site

U vindt op deze site informatie over de activiteiten voor onze vereniging.

Links in de gekleurde kolom vindt u een aantal onderwerpen. U kunt klikken op de “v” naast het onderwerp en dan verschijnt het submenu van dit onderwerp. Van daaruit kunt u een titel aanklikken. De tekst bij dit titel verschijnt dan op uw scherm. Wilt u terug naar het hoofdmenu, scroll dan eerst weer helemaal naar boven (langs de rechterkant van uw scherm) tot u het volledige hoofdmenu weer vindt. Van daaruit kunt u een ander onderwerp aanklikken.

Uiteraard is een deel van deze website afgeschermd omdat die informatie alleen voor onze leden is bedoeld.

Meer informatie over lidmaatschap vindt u bij de titel “lid worden” in het linkermenu.

Walleke ten Noever Bakker, secretaris SVO

Wat is SVO-wonen?

Een korte inleiding door Walleke ten Noever Bakker, secretaris

Welkom op de website van Senioren Vereniging Oisterwijk, de vereniging die zich inzet voor comfortabele seniorenwoningen in de gemeente Oisterwijk.

SVO-Wonen.

SVO staat voor Senioren Vereniging in de gemeente Oisterwijk. Ons doel is: meer huur- en koopwoningen voor alle senioren in Haaren, Oisterwijk en Moergestel. Woningen van goede kwaliteit en afgestemd op de individuele woonwensen en financiële mogelijkheden van senioren. In alle prijsklassen. Daar is een speciaal keurmerk voor: “Woonkeur plus”. Dan is er ruimte genoeg in de woning om met een rollator overal bij te kunnen.

Daarom praten we vier keer per jaar met de Wethouder Wonen. Wij geven informatie, vragen naar de stand van de bouwplannen, dringen aan om méér woningen te bouwen volgens het keurmerk “Woonkeur Plus”.

Wie zijn er lid van SVO-Wonen?

400 huishoudens in de gemeente Oisterwijk zijn lid van SVO-Wonen. Deze huishoudens zijn voor wat betreft het gezinsinkomen een dwarsdoorsnede van de bevolking van de gemeente Oisterwijk.

Hoe weten we wat de woonwensen zijn van de senioren in de gemeente Oisterwijk?

We houden elke 3 jaar een grote Woonwensenenquête die alle senioren in de gemeente kunnen invullen. Liefst digitaal maar zo nodig op papier, zodat we alle woonwensen kunnen inventariseren. Hoe meer mensen hem invullen, des te sterker staan we in het overleg met de gemeente. De uitkomsten van onze vorige enquête in 2021 zijn meegenomen in de Woonzorgvisie van de gemeente Oisterwijk later dat jaar. Toen verwerkten we 654 vragenlijsten; samen vertegenwoordigden die de stem van ruim 1100 senioren. Een krachtig geluid!

Wilt u een nieuwe woning bouwen?

Als u zelf grond ter beschikking heeft en daar een seniorenwoning op wilt bouwen, kunt u voor advies en hulp terecht bij de SVO-bestuursleden.

Wij kunnen ook helpen als u bijvoorbeeld met anderen samen een aantal huizen wilt ontwerpen en laten bouwen. Dat kan met in de vorm van een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).  Dat scheelt in de kosten en je weet wie er komen wonen. SVO Wonen heeft tijdens haar bestaan twee CPO’s helpen opzetten. De vereniging helpt dan alleen bij de start. Zo zijn de huizen bij de Lindeparklaan in 2018 met een CPO vanuit SVO Wonen gebouwd.

Woningen gebouwd door een CPO in Oisterwijk.

Wilt u een nieuwbouwwoning kopen of huren?

Ook werken we samen met woonstichtingen en projectontwikkelaars. Hierdoor kunnen, onder andere, nieuw te bouwen woningen al vanaf het bestek gecontroleerd worden op geschiktheid voor bewoning door senioren, waardoor deze adequaat kunnen worden gehuisvest. (De Woonkeur Plus norm). Zo hebben we bereikt dat in het plan Heiligeboom in Moergestel ruimte komt voor een seniorenhofje. Bij sommige projecten, bijvoorbeeld bij een appartementencomplex, is een CPO moeilijker te realiseren. Dan is het beter om samen te werken met een projectontwikkelaar. Op die manier kun je er dan voor zorgen dat er eerst alleen Oisterwijkers (of leden van de SVO-Wonen) een bod kunnen doen.

Wilt u in uw huis blijven wonen? Meer informatie over Kangaroewoningen, (pré)mantelzorgwoningen, woning delen of splitsen. Niet elke oudere wil naar een nieuwe woning. Velen willen in het huis blijven waar ze al zoveel jaren plezierig hebben gewoond. Die woningen moeten dan vaak wel worden aangepast. Ook daar kan SVO-Wonen ondersteuning bieden, door informatie te geven over aanpassingen van de bestaande woning. Vaak betreft dat domotica (elektronische hulpmiddelen om het wonen comfortabeler te maken) maar we kunnen onze leden ook adviseren over bouwkundige aanpassingen. Zo geven we advies aan leden die een (pré) mantelzorgwoning willen kopen. Ook is het mogelijk om de huidige woning te verbouwen tot een ander soort woning waardoor de senioren langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld door het huis te splitsen in twee zelfstandige woningen. Dat is nu nog niet toegestaan. Wij dringen er bij de gemeente op aan om daar nu toch echt een regeling voor te maken. In andere gemeenten bestaan die mogelijkheden al.

In 2022 organiseerden we in Tiliander de informatiebeurs voor senioren “Langer thuis in  eigen huis” waarin niet alleen de technische handigheidjes maar ook de hulp aan huis die in Oisterwijk mogelijk is, werd getoond.

LID WORDEN

Met meer leden hebben we meer invloed op het beleid. U kunt lid worden van SVO als u 50 jaar of ouder bent en woont binnen de grenzen van de gemeente Oisterwijk. Het lidmaatschap kost € 10,- per jaar (per huishouden) en u betaalt géén inschrijfgeld. Inschrijven kan middels een mail naar leden.info@svoisterwijk.nl.

Wat krijgt u hiervoor?

Meerdere keren per jaar een nieuwsbrief met daarin actuele informatie. Onderwerpen:

  • Actuele informatie over bouwprojecten door derden die geschikt zijn voor senioren in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom
  • Adviezen over de inrichting zoals de toepassing van domotica, mantelzorgwoningen, etc.

1 x per jaar een Algemene Ledenvergadering waarin u kunt meepraten over het beleid van SVO Wonen.

Bijzondere bijeenkomsten over te realiseren bouwprojecten.

De resultaten van onze 3-jaarlijkse woonwensenenquête. Deze resultaten dienen als uitgangspunt bij de gesprekken met de gemeente Oisterwijk, woonstichtingen en projectontwikkelaars.

De mogelijkheid van vóórinschrijving bij sommige projecten.

De mogelijkheid van meedoen in een CPO van SVO-Wonen. Op dit moment (april 2024) lopen er 3 aanvragen voor CPO’s: twee in Oisterwijk en een in Haaren.

De ledenpagina van deze website waar we alle informatie uitgebreid voor onze leden bij elkaar zetten. Als lid van SVO-Wonen ontvangt u een inlogcode waarmee u toegang krijgt tot de ledenpagina.

Wilt u zich aanmelden? Stuurt u dan een mail naar: leden.info@svoisterwijk.nl

Wilt u eerst nog meer informatie? Belt u dan met de secretaris, Walleke ten Noever Bakker: 06-10303052.

Wij begroeten u graag als nieuw lid!

SVO Woonwensenenquete 2024

signature_2882933380

Beste leden van SVO-Wonen,  en andere senioren van de gemeente Oisterwijk

Eenmaal per drie jaar houden wij een breed opgezette enquête om de woonwensen van alle 50+ inwoners van de gemeente Oisterwijk te inventariseren. Daarin werken wij samen met de seniorenverenigingen KBO-Haaren, SVM (Moergestel) en SVO (Oisterwijk). Zij werken mee aan het afdrukken en verspreiden van de vragenlijsten onder hun leden. 

Voor u, als lid van SVO-Wonen, is het invullen van de vragenlijst eenvoudig: klik op de link hieronder en binnen een paar minuten heeft u de lijst ingevuld. Wij verwerken de uitkomsten en daarmee kunnen wij onze wensen duidelijk naar voren brengen naar de beleidsmakers in onze gemeente.  

Klik op deze link: https://www.thesistoolspro.com/survey/d0fmt6603167c0b896  en vul meteen de vragenlijst in. 

In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u ook de bijgewerkte overzichten van de drie woonkernen van onze gemeente. 

Wij hopen dat u allemaal de woonwensenenquête invult en de link ook doorstuurt aan andere senioren in uw omgeving. Hoe meer ingevulde lijsten er zijn, des te sterker is ons geluid!

Heeft u vragen aan ons als bestuurlsid? Bel ons, wij helpen u graag!

Het bestuur van SVO:

Eugène Bex                                   voorzitter@svoisterwijk.nl                     tel. 06-49658564 

Walleke ten Noever Bakker       secretaris@svoisterwijk.nl                     tel. 06-10303052 

Harrie van Wezel                         langerthuis@svoisterwijk.nl                   tel. 06-34177425 

Dick Hartman                               penningmeester@svoisterwijk.nl          tel. 013-5286252 

Marij Bemelmans                        leden.info@svoisterwijk.nl                     tel. 013-5215843 

Wim Peters                                   adviseur@svoisterwijk.nl                        tel. 013-5284112  

Jan Vermeer                                 prohaaren@svoisterwijk.nl                     tel. 06-51629825