Pré-mantelzorgwoning

Er zijn steeds meer gemeenten zoals Goirle en Loon op Zand, die een mantelzorgwoning toestaan zonder doktersverklaring. Steeds meer ouderen willen zich voorbereiden op een verzorgde oude dag, zeker nu het steeds moeilijker wordt om in Oisterwijk in aanmerking te komen voor een aangepaste woning. Om een pre-mantelzorgwoning te mogen bouwen, moet wel een vergunning worden aangevraagd. Voor deze vergunning gelden landelijk al een aantal eisen:

  • De aanvrager moet minimaal de AOW-leeftijd hebben bereikt;
  • Er moet een bestaand gebouw gebruikt worden of een nieuw gebouw neergezet worden volgens de regels voor bouwen in de achtertuin. Is de tuin niet groter dan 100 vierkante meter, dan mag de mantelzorgwoning maximaal de helft hiervan zijn bijvoorbeeld.
  • De bewoners van de hoofdwoning en van de mantelzorgwoningen moeten een familieband hebben.
  • De woonsituatie in het algemeen mag niet slechter worden.
  • Er moet genoeg parkeerruimte zijn op eigen grond.
  • De belangen van bewoners en bedrijven in de omgeving niet schaden.
  • De pre-mantelzorgwoning moet veilig en levensloopbestendig zijn en voldoen aan de eisen in het bouwbesluit.

Deze vergunning is tijdelijk en iedere gemeente mag aanvullende regels opstellen.

Tuinpad Burg. Verwielstraat/Vloeiweg

Door Jan van Son – 31 januari 2021
(via het Integraal Afwegingskader Woningbouwinitiatieven,
Burg. Verwielstraat/Vloeiweg, Oisterwijk)

Plannen zijn gemaakt voor de bebouwing van het bestaande parkeerterrein bij de appartementen. Het parkeerterrein zorgt voor een wat rommelige ‘achterkant situatie’; nieuwbouw zorgt voor een mooie overgang naar het aangrenzende park.

Gebouwd worden:
3 huurappartementen, waarvan 1 in het sociale segment
2 huurappartementen, waarvan 2 voor senioren
1 huurappartement voor een starter
Ingediend na aanpassing. 17-11-2020.
4 parkeerplaatsen blijven behouden op eigen terrein.
Monumentencommissie wordt meegenomen in verdere planuitwerking.

  • project akkoord: 5-1-2021