Nieuwsklok bericht van SVO

Titel: Uitslag woonwensenenquête senioren is bekend.

Ondertitel:

Wat vinden de senioren in de gemeente Oisterwijk op basis van de woonwensenenquête 2021?

654 senioren senioren vulden namens 1100 inwoners de vragenlijst over hun woonwensen in. Dit zijn de uitkomsten:

Verhuizen of huidige woning aanpassen?

Ongeveer 30% van de senioren geeft aan dat er in de toekomst aanpassingen aan hun woning moeten komen. Daarnaast geeft 16 % aan dat ze willen verhuizen omdat de aanpassingen moeilijk of niet te realiseren zijn. Ook geeft 48% van de senioren aan dat ze niet willen verhuizen tenzij de gezondheid dit niet neer toelaat.

Van de senioren wil 6% direct verhuizen.12 % wil binnen 3-5 jaar verhuizen. 9 %  wil binnen 5-10 jaar verhuizen. In totaal wil 27% verhuizen.

Naar een andere woonplaats?

Nee, daar is iedereen erg duidelijk over. Men wil in de huidige gemeente blijven wonen waarbij 11% binnen de gemeente wil verhuizen. Minder dan 1% wil verhuizen naar buiten de gemeente Oisterwijk.

Wonen in de eigen woonkern, maar wel vlak bij…

Winkels, beschikbare zorg in de directe omgeving en met voldoende groen in de buurt en een plek waar men andere mensen kan ontmoeten.

Verpleegzorg?

Als er verpleegzorg nodig is, verhuist 70% het liefst naar een aanleunwoning bij een verpleegzorginstelling. 14% wil naar een serviceappartement zoals Burgtweide.

Wat voor soort huis?

Momenteel woont 12% in een appartement, 21% in een hoek-of rijwoning, 29 % in een “twee onder een kap” en 38% in een vrijstaand huis.

De voorkeuren voor een nieuwe woning zijn duidelijk anders,

53% wil een grondgebonden woning, dat kan in een gewone structuur en ook in een hofje-structuur. Zowel met meerdere generaties bij elkaar als met alleen senioren bij elkaar.

47% wil een appartement, daarvan hebben appartementen met woonkeur rollator geschikt, eventueel in een seniorencomplex, zorgserviceappartement of woonzorgcomplex en gewone appartementen de voorkeur.

Daarvan wil 54% kopen en 46% huren.

Kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen (in de tuin van de mantelzorger) zijn duidelijk minder populair.

Hoe groot en hoe duur?

Van de senioren die willen kopen wil 57% een grondgebonden woning en 43% een appartement. Van deze groep wil 45% een middeldure (€300.000) en 45% een dure woning.

Van de senioren die een appartement wil kopen geeft 65% aan een middeldure woning te willen kopen (€250.000 tot €300.000); 27% wil een duur appartement. Van de senioren die willen huren wil 49% een grondgebonden woning en 51% een appartement.

Van de senioren die een voorkeur hebben voor een appartement, wil 34% daarvoor €752 per maand betalen (sociaal), 41% wil €900 huur per maand, 26% meer.

Van de senioren die een grondgebonden woning willen huren, wil 38% dat doen voor €752 per maand. 41% wil €900 per maand betalen, 22% wil meer betalen.

Een uitgebreide analyse staat op de website van SVO https://svoisterwijk.nl   Reageren naar secretaris@svoisterwijk.nl

Pré-mantelzorgwoning

Er zijn steeds meer gemeenten zoals Goirle en Loon op Zand, die een mantelzorgwoning toestaan zonder doktersverklaring. Steeds meer ouderen willen zich voorbereiden op een verzorgde oude dag, zeker nu het steeds moeilijker wordt om in Oisterwijk in aanmerking te komen voor een aangepaste woning. Om een pre-mantelzorgwoning te mogen bouwen, moet wel een vergunning worden aangevraagd. Voor deze vergunning gelden landelijk al een aantal eisen:

  • De aanvrager moet minimaal de AOW-leeftijd hebben bereikt;
  • Er moet een bestaand gebouw gebruikt worden of een nieuw gebouw neergezet worden volgens de regels voor bouwen in de achtertuin. Is de tuin niet groter dan 100 vierkante meter, dan mag de mantelzorgwoning maximaal de helft hiervan zijn bijvoorbeeld.
  • De bewoners van de hoofdwoning en van de mantelzorgwoningen moeten een familieband hebben.
  • De woonsituatie in het algemeen mag niet slechter worden.
  • Er moet genoeg parkeerruimte zijn op eigen grond.
  • De belangen van bewoners en bedrijven in de omgeving niet schaden.
  • De pre-mantelzorgwoning moet veilig en levensloopbestendig zijn en voldoen aan de eisen in het bouwbesluit.

Deze vergunning is tijdelijk en iedere gemeente mag aanvullende regels opstellen.

Tuinpad Burg. Verwielstraat/Vloeiweg

Door Jan van Son – 31 januari 2021
(via het Integraal Afwegingskader Woningbouwinitiatieven,
Burg. Verwielstraat/Vloeiweg, Oisterwijk)

Plannen zijn gemaakt voor de bebouwing van het bestaande parkeerterrein bij de appartementen. Het parkeerterrein zorgt voor een wat rommelige ‘achterkant situatie’; nieuwbouw zorgt voor een mooie overgang naar het aangrenzende park.

Gebouwd worden:
3 huurappartementen, waarvan 1 in het sociale segment
2 huurappartementen, waarvan 2 voor senioren
1 huurappartement voor een starter
Ingediend na aanpassing. 17-11-2020.
4 parkeerplaatsen blijven behouden op eigen terrein.
Monumentencommissie wordt meegenomen in verdere planuitwerking.

  • project akkoord: 5-1-2021