Informatie voor leden en niet leden van SVO

In deze rubriek geven we artikelen weer voor leden en niet leden.

Dit betreft vooral informatie die  op een of andere wijze openbaar te vinden is bijvoorbeeld via media , maar wel betrekking heeft op algemene  informatie voor SVO.

Dit zijn ook berichten  die SVO  naar de raad stuurt , want die informatie is altijd  openbaar.