Van Delft Hof. Oirschotseweg 15 Moergestel.

Van Mathieu Bruurs 12 oktober 2021.

Dit plan omvat vijf bouwpercelen van 850 tot 1.150 m²: alle percelen zijn verkocht of verkocht onder voorbehoud. Stond op de agenda voor het kwartaaloverleg op 7 juni. Wat kan en mag er? Zal in de omgevingsvergunning zichtbaar worden.

van Jan van Son 3 februari 2021 via E. Bex en Mathieu Bruurs.
Deze kavels hebben een oppervlakte tussen de 850 en 1150 m2.

Vijf woningen op de plek van eentje in Moergestel
14 december 2020.

Drie van de 5 kavels zijn binnen een dag verkocht.
In Moergestel wordt aan de Oirschotseweg een woning gesloopt, en daarvoor komen er vijf in de plaats. Op het perceel aan de Oirschotseweg 15 is een vrijstaande bungalow aanwezig. De initiatiefnemer heeft het idee opgevat om, na sloop van de bungalow en bijbehorende opstallen, 5 vrijstaande woningen te realiseren. Gemeente Oisterwijk wil hier medewerking aan verlenen en heeft het plan momenteel ter inzage gelegd voor zienswijze. Enkele omwonenden hebben zorgen over mogelijke aantasting van hun privacy. Het plan is hierop aangepast, maar nog niet iedereen zou tevreden zijn. Het plan voor het perceel aan de Oirschotseweg 15 in Moergestel (Bron: Gemeente Oisterwijk – Viewpoint)Door strakke rooilijnen aan te houden ten opzichte van de bestaande woningen aan de Oirschotsweg voegt de ontwikkeling zich volgens de gemeente prima in de omgeving. De relatief lage maximum goot-en nokhoogte en de footprint van maximaal 150 m2 zorgen ervoor dat het open en groene karakter zoveel mogelijk behouden blijft en er zodoende voldoende lucht in het plan zit. Er is ook voorzien in een eigen toegangsweg en parkeergelegenheid. Er komen geen woningen in de lage huur- of koopsector. Ruimtelijk en stedenbouwkundig wordt een invulling met bijvoorbeeld rijwoningen of appartementen in de goedkope sector door de gemeente minder voorstelbaar geacht. Daarmee passen de woningen niet binnen de meest actuele huisvestingsopgaven en wordt ook niet voldaan aan de 35% sociale woningbouw opgave. Drie van de 5 kavels zijn binnen een dag verkocht. Zie ook de funda site.
Van Honders Alting.