Infomarkt “Langer thuis in eigen huis” 

Wij bestaan dit jaar 30 jaar, en dat wilden we vieren! Daarom hebben wij het plan opgepakt om op 23 september alle inwoners van Oisterwijk uit te nodigen in Tiliander, voor een informatiedag met als thema: Langer thuis in eigen huis. Deze informatiemarkt wordt ook door de gemeente ondersteund en gesponsord.

Doel is om u, inwoner van de gemeente Oisterwijk, zo veel mogelijk praktische informatie te geven die het mogelijk maakt om zo lang mogelijk comfortabel in uw eigen huis te blijven wonen.

Denk daarbij aan domotica, zorgleveranciers, veiligheid thuis, medische hulpmiddelen, mantelzorg en mantelzorgwoningen, veilig bewegen en gezond blijven.

De informatiemarkt is op 23 september van 10 tot 17 uur in Tiliander in Oisterwijk. U bent van harte welkom!

Het bestuur van SVO