Wat is SVO-wonen?

Een korte inleiding door Walleke ten Noever Bakker, secretaris

Welkom op de website van Senioren Vereniging Oisterwijk, de vereniging die zich inzet voor comfortabele seniorenwoningen in de gemeente Oisterwijk.

SVO-Wonen.

SVO staat voor Senioren Vereniging in de gemeente Oisterwijk. Ons doel is: meer huur- en koopwoningen voor alle senioren in Haaren, Oisterwijk en Moergestel. Woningen van goede kwaliteit en afgestemd op de individuele woonwensen en financiële mogelijkheden van senioren. In alle prijsklassen. Daar is een speciaal keurmerk voor: “Woonkeur plus”. Dan is er ruimte genoeg in de woning om met een rollator overal bij te kunnen.

Daarom praten we vier keer per jaar met de Wethouder Wonen. Wij geven informatie, vragen naar de stand van de bouwplannen, dringen aan om méér woningen te bouwen volgens het keurmerk “Woonkeur Plus”.

Wie zijn er lid van SVO-Wonen?

400 huishoudens in de gemeente Oisterwijk zijn lid van SVO-Wonen. Deze huishoudens zijn voor wat betreft het gezinsinkomen een dwarsdoorsnede van de bevolking van de gemeente Oisterwijk.

Hoe weten we wat de woonwensen zijn van de senioren in de gemeente Oisterwijk?

We houden elke 3 jaar een grote Woonwensenenquête die alle senioren in de gemeente kunnen invullen. Liefst digitaal maar zo nodig op papier, zodat we alle woonwensen kunnen inventariseren. Hoe meer mensen hem invullen, des te sterker staan we in het overleg met de gemeente. De uitkomsten van onze vorige enquête in 2021 zijn meegenomen in de Woonzorgvisie van de gemeente Oisterwijk later dat jaar. Toen verwerkten we 654 vragenlijsten; samen vertegenwoordigden die de stem van ruim 1100 senioren. Een krachtig geluid!

Wilt u een nieuwe woning bouwen?

Als u zelf grond ter beschikking heeft en daar een seniorenwoning op wilt bouwen, kunt u voor advies en hulp terecht bij de SVO-bestuursleden.

Wij kunnen ook helpen als u bijvoorbeeld met anderen samen een aantal huizen wilt ontwerpen en laten bouwen. Dat kan met in de vorm van een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).  Dat scheelt in de kosten en je weet wie er komen wonen. SVO Wonen heeft tijdens haar bestaan twee CPO’s helpen opzetten. De vereniging helpt dan alleen bij de start. Zo zijn de huizen bij de Lindeparklaan in 2018 met een CPO vanuit SVO Wonen gebouwd.

Woningen gebouwd door een CPO in Oisterwijk.

Wilt u een nieuwbouwwoning kopen of huren?

Ook werken we samen met woonstichtingen en projectontwikkelaars. Hierdoor kunnen, onder andere, nieuw te bouwen woningen al vanaf het bestek gecontroleerd worden op geschiktheid voor bewoning door senioren, waardoor deze adequaat kunnen worden gehuisvest. (De Woonkeur Plus norm). Zo hebben we bereikt dat in het plan Heiligeboom in Moergestel ruimte komt voor een seniorenhofje. Bij sommige projecten, bijvoorbeeld bij een appartementencomplex, is een CPO moeilijker te realiseren. Dan is het beter om samen te werken met een projectontwikkelaar. Op die manier kun je er dan voor zorgen dat er eerst alleen Oisterwijkers (of leden van de SVO-Wonen) een bod kunnen doen.

Wilt u in uw huis blijven wonen? Meer informatie over Kangaroewoningen, (pré)mantelzorgwoningen, woning delen of splitsen. Niet elke oudere wil naar een nieuwe woning. Velen willen in het huis blijven waar ze al zoveel jaren plezierig hebben gewoond. Die woningen moeten dan vaak wel worden aangepast. Ook daar kan SVO-Wonen ondersteuning bieden, door informatie te geven over aanpassingen van de bestaande woning. Vaak betreft dat domotica (elektronische hulpmiddelen om het wonen comfortabeler te maken) maar we kunnen onze leden ook adviseren over bouwkundige aanpassingen. Zo geven we advies aan leden die een (pré) mantelzorgwoning willen kopen. Ook is het mogelijk om de huidige woning te verbouwen tot een ander soort woning waardoor de senioren langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld door het huis te splitsen in twee zelfstandige woningen. Dat is nu nog niet toegestaan. Wij dringen er bij de gemeente op aan om daar nu toch echt een regeling voor te maken. In andere gemeenten bestaan die mogelijkheden al.

In 2022 organiseerden we in Tiliander de informatiebeurs voor senioren “Langer thuis in  eigen huis” waarin niet alleen de technische handigheidjes maar ook de hulp aan huis die in Oisterwijk mogelijk is, werd getoond.

LID WORDEN

Met meer leden hebben we meer invloed op het beleid. U kunt lid worden van SVO als u 50 jaar of ouder bent en woont binnen de grenzen van de gemeente Oisterwijk. Het lidmaatschap kost € 10,- per jaar (per huishouden) en u betaalt géén inschrijfgeld. Inschrijven kan middels een mail naar leden.info@svoisterwijk.nl.

Wat krijgt u hiervoor?

Meerdere keren per jaar een nieuwsbrief met daarin actuele informatie. Onderwerpen:

  • Actuele informatie over bouwprojecten door derden die geschikt zijn voor senioren in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom
  • Adviezen over de inrichting zoals de toepassing van domotica, mantelzorgwoningen, etc.

1 x per jaar een Algemene Ledenvergadering waarin u kunt meepraten over het beleid van SVO Wonen.

Bijzondere bijeenkomsten over te realiseren bouwprojecten.

De resultaten van onze 3-jaarlijkse woonwensenenquête. Deze resultaten dienen als uitgangspunt bij de gesprekken met de gemeente Oisterwijk, woonstichtingen en projectontwikkelaars.

De mogelijkheid van vóórinschrijving bij sommige projecten.

De mogelijkheid van meedoen in een CPO van SVO-Wonen. Op dit moment (april 2024) lopen er 3 aanvragen voor CPO’s: twee in Oisterwijk en een in Haaren.

De ledenpagina van deze website waar we alle informatie uitgebreid voor onze leden bij elkaar zetten. Als lid van SVO-Wonen ontvangt u een inlogcode waarmee u toegang krijgt tot de ledenpagina.

Wilt u zich aanmelden? Stuurt u dan een mail naar: leden.info@svoisterwijk.nl

Wilt u eerst nog meer informatie? Belt u dan met de secretaris, Walleke ten Noever Bakker: 06-10303052.

Wij begroeten u graag als nieuw lid!

Infomarkt “Langer thuis in eigen huis” 

Wij bestaan dit jaar 30 jaar, en dat wilden we vieren! Daarom hebben wij het plan opgepakt om op 23 september alle inwoners van Oisterwijk uit te nodigen in Tiliander, voor een informatiedag met als thema: Langer thuis in eigen huis. Deze informatiemarkt wordt ook door de gemeente ondersteund en gesponsord.

Doel is om u, inwoner van de gemeente Oisterwijk, zo veel mogelijk praktische informatie te geven die het mogelijk maakt om zo lang mogelijk comfortabel in uw eigen huis te blijven wonen.

Denk daarbij aan domotica, zorgleveranciers, veiligheid thuis, medische hulpmiddelen, mantelzorg en mantelzorgwoningen, veilig bewegen en gezond blijven.

De informatiemarkt is op 23 september van 10 tot 17 uur in Tiliander in Oisterwijk. U bent van harte welkom!

Het bestuur van SVO