Pannenschuur Buiten Molenbaan.

Door Jan van Son projecten, via ON en E. Bex – 3 februari 2021

Door de wet Voorkeursrecht Gemeente en in het kader van de ruimte voor ruimte is er wellicht een mogelijkheid ruimte hier voor een CPO. Ook omdat de Gemeentes daar meer aandenken en er over communiceren. Graag reactie van leden die dat op deze plek zien zitten en kunnen.


Door Jan van Son projecten, via ON en E. Bex

22 december 2020

Daar waar verderop sociale woningbouw wel past in de omgeving, blijft gemeente aan de Molenbaan vasthouden aan luxere bouw. Het plan van oorspronkelijk 7 woningen is uitgebreid naar 19, maar aan de ‘35% sociale woningen’ regel voldoet ook dit plan niet. De raad moet hierover in juni een besluit nemen.

Het plan werd uitgebreid van 7 naar 19 woningen (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Om het woningbouwplan aan de rand van de Pannenschuur te realiseren is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Het project zal worden uitgevoerd op basis van Ruimte voor Ruimte, met woningbouwkavels voor vrijstaande woningen in combinatie met een gebied voor openbaar groen als afronding naar het buitengebied. Het college (burgemeester en wethouders) heeft ingestemd om binnen dit plan af te zien van de voorwaarde om een deel als sociale woningbouw te realiseren. Er is voor dit gebied gekozen voor een dorpse architectuur als overgang naar het landelijk gebied, op grotere kavels die onderscheidend zijn ten opzichte van reguliere woningbouwkavels.

Het project levert Gemeente Oisterwijk een bijdrage op uit de Ruimte voor Ruimte regeling, die later ten goede moeten komen aan verbetering in het buitengebied en ook ingezet kan worden voor de aankoop van een gereserveerde strook grond, die eventueel nodig is voor mogelijke toekomstige verkeersontsluiting langs de Kerkhovenbaan. De nu geplande 19 woningen krijgen voor hun verkeersbewegingen een ontsluiting op eigen terrein, richting de Molenbaan.

Van Delft Hof. Oirschotseweg 15 Moergestel.

van Jan van Son 3 februari 2021 via E. Bex en Mathieu Bruurs.
Deze kavels hebben een oppervlakte tussen de 850 en 1150 m2.

Vijf woningen op de plek van eentje in Moergestel
14 december 2020.

Drie van de 5 kavels zijn binnen een dag verkocht.
In Moergestel wordt aan de Oirschotseweg een woning gesloopt, en daarvoor komen er vijf in de plaats. Op het perceel aan de Oirschotseweg 15 is een vrijstaande bungalow aanwezig. De initiatiefnemer heeft het idee opgevat om, na sloop van de bungalow en bijbehorende opstallen, 5 vrijstaande woningen te realiseren. Gemeente Oisterwijk wil hier medewerking aan verlenen en heeft het plan momenteel ter inzage gelegd voor zienswijze. Enkele omwonenden hebben zorgen over mogelijke aantasting van hun privacy. Het plan is hierop aangepast, maar nog niet iedereen zou tevreden zijn. Het plan voor het perceel aan de Oirschotseweg 15 in Moergestel (Bron: Gemeente Oisterwijk – Viewpoint)Door strakke rooilijnen aan te houden ten opzichte van de bestaande woningen aan de Oirschotsweg voegt de ontwikkeling zich volgens de gemeente prima in de omgeving. De relatief lage maximum goot-en nokhoogte en de footprint van maximaal 150 m2 zorgen ervoor dat het open en groene karakter zoveel mogelijk behouden blijft en er zodoende voldoende lucht in het plan zit. Er is ook voorzien in een eigen toegangsweg en parkeergelegenheid. Er komen geen woningen in de lage huur- of koopsector. Ruimtelijk en stedenbouwkundig wordt een invulling met bijvoorbeeld rijwoningen of appartementen in de goedkope sector door de gemeente minder voorstelbaar geacht. Daarmee passen de woningen niet binnen de meest actuele huisvestingsopgaven en wordt ook niet voldaan aan de 35% sociale woningbouw opgave. Drie van de 5 kavels zijn binnen een dag verkocht. Zie ook de funda site.
Van Honders Alting.