Van Beugen Kwartier

Van Beugen Kwartier – Oisterwijk. Met de bouw van het Van Beugen Kwartier is inmiddels een aanvang gemaakt. Na sloop en het slaan van een damwand is een begin gemaakt met grondverzet. Zonder calamiteiten wordt het bereiken van het hoogste punt verwacht: november 2011 en de uiteindelijke oplevering zomer 2012. Momenteel zijn nog 24 appartementen te koop. Op enkele appartementen in een optie verleend. Ca. 20% van de verkochte woningen zijn gekocht door senioren. De bruto vloeroppervlakten van deze appartementen lopen uiteen van ca. 60 tot 160 m2. De vrij op naam prijzen variëren van € 185.000 t/m € 485.000, Gemiddeld € 260.000. Koopprijzen naast aantal m2 BVO ook afhankelijk van de mate van uitvoering, zoals aantal slaapkamers, balkon of loggia enz. Afname van tenminste 1 parkeerplaats is verplicht. Prijs in de ondergrondse parkeergarage € 20.000; buitenplaats € 2500. Motor parkeerplaats binnen € 5000. Prijzen. 1. In de koopsom is begrepen de kosten van splitsing appartementsrecht en eventueel verschuldigde belasting. 2.Koopsommen staan vast m.u.v. eventuele BTW verhoging 3.Koopsom is exclusief grondrechten, rente over vervallen bouwtermijnen, kosten van financiering appartementsrecht, alsmede aansluiting telefoon en CAI. 4.Koopsom is exclusief meer- minderwerk Rente. Over koopsommen grond is per datum startbouw rente verschuldigd t/m datum van notariële levering. Deze rente bedraagt 5% per jaar, exclusief BTW. Verdere informatie bij LBB makelaars, Westpoint 190, 5038 KG Tilburg t.a.v. Tessa Jansen, E-mail tessa@lbb-naber.nl Informatie per 15 november 2011. Nog steeds 24 appartementen te koop. Voor Kerst 2011 zal nogmaals een open dag worden georganiseerd, welke uiteraard interessanter is dan de activiteiten rondom de eerste damwand plaatsing, aangezien in de bouw kan worden bekeken hoe de appartementen worden ingedeeld in de verschillende typen. De datum van deze open dag wordt geadverteerd in de plaatselijke pers. (Nieuwsklok). Belangstellenden voor een appartement kunnen zich melden bij Tessa Jansen, zie e-mail adres of telefonisch : 013-5400700. Situatie per 15 mei 2012; bouw vordert volgens plan. Echter nog steeds een groot aantal appartementen onverkocht. Per 19 mei is de situatie zo dat het gehele project gereed is, maar er staan nog steeds appartementen te koop en te huur tegen aantrekkelijke prijzen.. .