DOMOTICA

Het woord Domotica is afgeleid van domus (huis), elektronica en telematica (de leer van de bewegingstechniek).

Domotica is het op een andere manier denken en toepassen van woonbehoeften. De wens van bewoners de woning te kunnen veranderen als er een nieuwe levensfase ingaat, is daarbij essentieel. Denk daarbij aan bewoning als de kinderen de deur uit zijn en de wens om in de woning te blijven wonen, ook als er korte of langdurige hulp nodig is. Met andere woorden: levensloopbestendig wonen. Het is mogelijk een woningscan te maken, die nauwkeurig in beeld brengt welke problemen bewoners in hun woning ondervinden en hoe die oplosbaar zijn Daarnaast heet TNO een domoticatoets ontwikkeld. ( www.domoticatoets.nl)

 

Voor wie is domotica-toepassing gewenst?

Domotica kan voor iedereen van grote nut zijn. Voor senioren kan het nuttig zijn maar is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Begin eenvoudig om ervaring op te doen en bekijk of je met die nieuwe sytemen kunt werken.

Domotica… Niet zonder zware verbouwing?

 

Voor sommige toepassingen zal het inderdaad noodzakelijk zijn om bepaalde aanpassingen uit te voeren in de woning. Ook hier tracht Domotica de noodzaak tot een minimum te beperken door de producten op een slimme manier te ontwikkelen. Veel producten maken gebruik van draadloze technologie of standaard bedrading die in de meeste woningen reeds aanwezig is en de aanpassingen minimaal zijn. Het netwerk van gecertificeerde verdelers weet maar al te goed dat net dit punt een groot struikelblok kan zijn bij de beslissing om al dan niet een automatisatie systeem te plaatsen.

Bij het uitwerken van de systemen wordt dan ook de grootste aandacht besteed deze ongemakken te beperken. Dankzij de expertise in combinatie met de slimme producten kan in vele gevallen de noodzaak om te verbouwen volledig worden vermeden. Ook hier geldt de regel “ informeren kost niets”. Bespreek uw wensen en laat u informeren over de mogelijkheden in uw woning.

 Wat kan ik bedienen met mijn Domotica systeem?

 

In principe kunt u met een Control4 systeem elk apparaat bedienen wat op een of andere manier op afstand kan worden bediend.

Toestellen die dus bediend worden door schakelaars, drukknoppen, infra rood afstandsbedieningen, enz, kunnen worden gekoppeld aan uw Control4 systeem. Het grote voordeel is dat het systeem alles gaat combineren op één centrale afstandsbediening waarmee u dus de hele woning kunt bedienen. Voeg hier nog een stukje intelligente logica aan toe en het wordt echt kinderspel om de meest uiteenlopende technische apparatuur probleemloos en eenvoudig te gebruiken. Afhankelijk van hoe uitgebreid u het systeem maakt zijn de mogelijkheden haast onbegrensd…

Te denken valt bijvoorbeeld aan;

 

Poort of garagedeur, verlichting, verwarming, audio- & videoapparatuur, camerabewaking, alarmsysteem, elektrische deursloten, deurbel (intercom), ventilatoren, gordijnsturing, muziekbibliotheek, bewegingsmelders, tuin irrigatiesystemen, open haard.

 U ziet dat er een breed scala aan mogelijkheden is. Bent u geïnteresseerd? Laat het mij weten via adviseur@svoisterwijk.nl.

Ger Gielisse – Domotica adviseur

 

Van Beugen Kwartier

Van Beugen Kwartier – Oisterwijk. Met de bouw van het Van Beugen Kwartier is inmiddels een aanvang gemaakt. Na sloop en het slaan van een damwand is een begin gemaakt met grondverzet. Zonder calamiteiten wordt het bereiken van het hoogste punt verwacht: november 2011 en de uiteindelijke oplevering zomer 2012. Momenteel zijn nog 24 appartementen te koop. Op enkele appartementen in een optie verleend. Ca. 20% van de verkochte woningen zijn gekocht door senioren. De bruto vloeroppervlakten van deze appartementen lopen uiteen van ca. 60 tot 160 m2. De vrij op naam prijzen variëren van € 185.000 t/m € 485.000, Gemiddeld € 260.000. Koopprijzen naast aantal m2 BVO ook afhankelijk van de mate van uitvoering, zoals aantal slaapkamers, balkon of loggia enz. Afname van tenminste 1 parkeerplaats is verplicht. Prijs in de ondergrondse parkeergarage € 20.000; buitenplaats € 2500. Motor parkeerplaats binnen € 5000. Prijzen. 1. In de koopsom is begrepen de kosten van splitsing appartementsrecht en eventueel verschuldigde belasting. 2.Koopsommen staan vast m.u.v. eventuele BTW verhoging 3.Koopsom is exclusief grondrechten, rente over vervallen bouwtermijnen, kosten van financiering appartementsrecht, alsmede aansluiting telefoon en CAI. 4.Koopsom is exclusief meer- minderwerk Rente. Over koopsommen grond is per datum startbouw rente verschuldigd t/m datum van notariële levering. Deze rente bedraagt 5% per jaar, exclusief BTW. Verdere informatie bij LBB makelaars, Westpoint 190, 5038 KG Tilburg t.a.v. Tessa Jansen, E-mail tessa@lbb-naber.nl Informatie per 15 november 2011. Nog steeds 24 appartementen te koop. Voor Kerst 2011 zal nogmaals een open dag worden georganiseerd, welke uiteraard interessanter is dan de activiteiten rondom de eerste damwand plaatsing, aangezien in de bouw kan worden bekeken hoe de appartementen worden ingedeeld in de verschillende typen. De datum van deze open dag wordt geadverteerd in de plaatselijke pers. (Nieuwsklok). Belangstellenden voor een appartement kunnen zich melden bij Tessa Jansen, zie e-mail adres of telefonisch : 013-5400700. Situatie per 15 mei 2012; bouw vordert volgens plan. Echter nog steeds een groot aantal appartementen onverkocht. Per 19 mei is de situatie zo dat het gehele project gereed is, maar er staan nog steeds appartementen te koop en te huur tegen aantrekkelijke prijzen.. .