Mantelzorgwoning

Door Harrie van Wezel


Op 24 september 2014 heeft de Rijksoverheid nieuwe regels met betrekking tot plaatsing van mantelzorgwoningen gepubliceerd. Deze nieuwe regels gaan in op 1 november 2014 en betekenen dat in de meeste situaties geen omgevingsvergunning (= bouwvergunning) meer nodig is.
Het gaat daarbij om een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning.

Zo lang betrokken familie kan aantonen dat er sprake is van mantelzorg, geldt deze vergunningsvrijheid. Vervalt de mantelzorg (bijvoorbeeld door overlijden van de bewoner(s)), dan vervalt ook de grond voor vergunningvrijstelling. De mantelzorgwoning moet dan verwijderd worden. De nieuwe regels gelden ook voor bijvoorbeeld verbouwde schuren of garages. Deze moeten in oude staat worden teruggebracht.

Mantelzorg is zorg die, niet in het kader van een hulpverlenend beroep, wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Er zijn diverse leveranciers die kant en klare woningen maken die (achter) in de tuin geplaatst kunnen worden. Zij kunnen u prima adviseren wat de mogelijkheden zijn. De units zijn te huur en te koop. Er bestaat ook een mogelijkheid om een unit aan een bestaand huis te bouwen.
De woonunits zijn gebonden aan maximale afmetingen die u kunt vinden in de wet, maar vragen wel veel kennis van bouwvoorschriften.

NIEUWBOUW EN VERBOUWEN

Uitgebreide informatie is alleen toegangelijk voor leden van S.V.O. Dit is er slechts een korte samenvatting van.

Die uitgebreide informatie helpt u als u een huis gaat bouwen of uw bestaande woning wil verbouwen. De basis er van is gebaseerd op instructies van Woonkeur Plus. Die specificaties van Woonkeur plus vind U hierbij. Het is belangrijk dit te bekijken voordat u gaat bouwen of verbouwen.
We gaan ook in op de mogelijkheden voor het bouwen van een mantel zorgwoning.
De veranderingen op het gebied van electrotechniek, electronica en domotica gaan snel. We brengen de belangrijkste veranderingen voor u in beeld.