Bespreking wethouder Verhoeven 7-11-2017

                                           Secretariaat: Hendrik W. Mesdagstraat 8  5062 KJ Oisterwijk  Tel.. (013) 5284112                                                                             Inschrijfnummer KvK:  40260367    bankrekening  1389.97.888  t.n.v. SVO                                             E-mail:               svoisterwijk.info@gmail.com

Verslag bespreking 7 nov. 2017 met Wethouder Verhoeven en Mevr. drs. J.W. Rama-Alberto.

Als leidraad functioneerde de door SVO gestuurde opmerkingen en vragen d.d. 2 november 2017. Dit naar aanleiding van de brief van Mevr. Rama van 5 Oktober 2017 aan SVO.

Heer Verhoeven heet ons welkom en stelt Mevr. Rama voor als  coördinator van afdeling ruimte ontwikkeling.

Namens SVO waren aanwezig Jan van Son en Harrie van Wezel

Kaartjes van SVO overhandigd.

Heer Verhoeven geeft aan dat de gemeente geen mogelijkheid heeft, verdere invloed uit te oefenen om Seniorwoningen te ontwikkelen in de zin zoals SVO bedoeld. Zie Woonkeur rolstoel. Dit geld als de grond niet van de gemeente is. In het kader van het KVL terrein is de meeste grond reeds verkocht aan BDP.

In het geval van de grond van Leystromen ligt dit anders omdat die de grondprijs tegen een lagere prijs krijgt van de gemeente voor sociale woning bouw. Dan kan de gemeente extra voorwaarden stellen naar onze mening.

Harrie van Wezel geeft aan dat Leystromen levensloopbestendig bedoeld voor de 48 woningen op KVL. Dat is niet wat SVO bedoeld met een senioren woning. Hij memoreert dat het de bedoeling is in de huidige beleid van de gemeente en van de regering , dat ouderen langer thuis blijven wonen. En daarvoor zijn aangepaste woningen voor nodig, althans voor de helft van die woningen. Heer Verhoeven geeft aan dat de woningen reeds extra eisen gesteld worden om die in de omgeving te laten passen. Hij heeft op korte termijn een afspraak met Leystromen en zal overleggen of de woningen Woonkeur plus rollator/rolstoel geschikt gemaakt kunnen worden. SVO geeft aan dat een latere aanpassing van slaapkamer, badkamer en toilet welhaast onmogelijk is zo niet onbetaalbaar/onmogelijk is. Met als gevolg hoge kosten voor Gemeente Huurder  of Koper.

Mevrouw Rama geeft aan dat de woningen op KVL niet gericht zijn op senioren omdat die te ver van het centrum liggen. Harrie van wezel geeft aan dat de ruimte naast de Boerenbond wel geschikt zou kunnen zijn, omdat hier het centrum perfect bereikbaar zou zijn. Daar is de wethouder het mee eens. Het grondgebied van KVL is zo omvattend dat hier per sector moet worden bekeken wat de bestemming zou kunnen zijn, brengt Jan van Son in.

De deal met de grond was al gepasseerd met Bouwfonds dus was een aanpassing niet meer mogelijk voor de 60 appartementen voor algemeen gebruik.

Mevr. Rama geeft aan dat de gemeente geen macht heeft Seniorwoningen op te leggen. Niet op grond in eigendom van de gemeente en ook niet via een bestemmingsplan. Jan van Son geeft aan dat in andere gemeenten dat wel degelijk een mogelijkheid is. Hr. Verhoeven geeft aan dat een zachte drang wel mogelijk is. Maar als men dat niet doet is geen sanctie mogelijk in Oisterwijk. Hij geeft wel aan dat de gemeente extra voorwaarden kan stellen  als de grond van de gemeente is.

Heer Verhoeven geeft aan dat de gemeente gaat vooral voor de zwakkeren/minder draagkrachtigen in de gemeente. Financieel zijn die beperkt en verdienen aandacht. Ook heeft de gemeente ook wel zorg over, en van een goede doorstroming. Daarvoor geeft Harrie van Wezel aan dat de ruimte tussen de 700 en 1000 huur per maand er welhaast geen woningen beschikbaar zijn . En dat bevordert de doorstroming zeker niet. SVO heeft in het plan de Leije ook al rekening gehouden met woningen in de lage prijsklasse zoals appartementen met huur tussen de 700 en €1000 /maand en grondgebonden senior woningen van ca €200.000 . Als SVO zelfstandig grond zou kunnen verwerven dan kan zij natuurlijk de ontwikkeling zelf aangeven. Dit soort type woningen zullen niet gebouwd worden als dat  alleen aan de markt wordt overgelaten. Dus daar zijn voorschriften van de gemeente nodig om er voor te zorgen dat er voor alle prijs klasse seniorwoningen gebouwd worden of men geeft een vereniging als SVO de mogelijkheid om dat te realiseren.

De planvorming van de Leije is in gang en zal begin volgend jaar naar buiten komen. SVO zal daarover bericht krijgen. 

Jan van Son geeft aan dat we van de Mozaik hebben geleerd. En hebben, denken wij, een procedure ontwikkeld, die de snelheid van de plannen zal kunnen bevorderen. Heer Verhoeven geeft aan dat zijn ervaringen met een CPO positief zijn geweest. Voor de appartementen, geeft Harrie van Wezel aan, vooral in huur kansen  zijn en zijn gelegen tegen ‘De Vloet’ voor een makkelijke bediening en verzorging, daarnaast is er overleg geweest met alle omwonenden zodat er acceptatie kansen van dit project goed zullen zijn hetgeen zeer belangrijk is als je te maken hebt met bouwen in bestaande omgeving.

Voor Moergestel geeft Heer Verhoeven aan dat gezien de ideeën die de ronde doen, besloten is het  gebied rond Bienekebolders opnieuw te bekijken. Inclusief scouting, volkstuintje en pastorie.  Eind dit jaar zal daar duidelijkheid in komen. Wij hebben aangegeven dat verbouwen van de bestaande school naar onze mening zeer duur is  en dat nieuwbouw veel efficiënter is Wij worden op de hoogte gehouden.

Mevrouw Rama  geeft aan dat er nog wel andere projecten komen voor senioren. Denk aan de ruimte achter Daniëls in de buurt van parkeerterrein van AH. De ontwikkelaars daar worden niet genoemd. Heer Verhoeven adviseert Mevrouw Rama de betrokken ontwikkelaars met SVO in contact te afbrengen. Ook de cartonage fabriek is in ontwikkeling. Hiervoor heeft SVO geen belangstelling gezien de jaren lange procedures met de buurt. 

In verband hiermede geeft Harrie van Wezel aan dat wat betreft ‘de Leije’ reeds gesproken is met de buurt en hebben reeds de medewerking van de buurt gekregen juist om te voorkomen dat er jarenlange procedures voor goedkeur worden gevoerd.

Tenslotte geeft Heer Verhoeven een resumé. Is in alle gevallen blij met de inbreng van SVO want “dat houdt ons scherp”. Hij zal contact opnemen met Leystromen Ron Marks om te kijken wat nog mogelijk is voor de 48 woningen op KVL tenminste voor de appartementen die tussen de Boerenbond en het EWC gebouwd gaan worden.

We houden verder contact voor de lopende zaken.

Ons is het niet geheel duidelijk wat de gemeente wel en niet mag voorschrijven. Dat is wel belangrijk om doelen die in de woonvisie staan te realiseren  We waren wel positief over de uitwisseling van de argumenten in dit gesprek. 

Met vriendelijke groet,

Namens SVO

Harrie van Wezel voorzitter

Jan van Son            projecten.