Welkom op website SVO

           e-mail: secretaris@svoisterwijk.nl

Welkom op onze site

U vindt op deze site informatie over de activiteiten voor onze vereniging.

Links in de gekleurde kolom vindt u een aantal onderwerpen. U kunt klikken op de “v” naast het onderwerp en dan verschijnt het submenu van dit onderwerp. Van daaruit kunt u een titel aanklikken. De tekst bij dit titel verschijnt dan op uw scherm. Wilt u terug naar het hoofdmenu, scroll dan eerst weer helemaal naar boven (langs de rechterkant van uw scherm) tot u het volledige hoofdmenu weer vindt. Van daaruit kunt u een ander onderwerp aanklikken.

Uiteraard is een deel van deze website afgeschermd omdat die informatie alleen voor onze leden is bedoeld.

Meer informatie over lidmaatschap vindt u bij de titel “lid worden” in het linkermenu.

Walleke ten Noever Bakker, secretaris SVO

Nieuwsklok bericht van SVO

Titel: Uitslag woonwensenenquête senioren is bekend.

Ondertitel:

Wat vinden de senioren in de gemeente Oisterwijk op basis van de woonwensenenquête 2021?

654 senioren senioren vulden namens 1100 inwoners de vragenlijst over hun woonwensen in. Dit zijn de uitkomsten:

Verhuizen of huidige woning aanpassen?

Ongeveer 30% van de senioren geeft aan dat er in de toekomst aanpassingen aan hun woning moeten komen. Daarnaast geeft 16 % aan dat ze willen verhuizen omdat de aanpassingen moeilijk of niet te realiseren zijn. Ook geeft 48% van de senioren aan dat ze niet willen verhuizen tenzij de gezondheid dit niet neer toelaat.

Van de senioren wil 6% direct verhuizen.12 % wil binnen 3-5 jaar verhuizen. 9 %  wil binnen 5-10 jaar verhuizen. In totaal wil 27% verhuizen.

Naar een andere woonplaats?

Nee, daar is iedereen erg duidelijk over. Men wil in de huidige gemeente blijven wonen waarbij 11% binnen de gemeente wil verhuizen. Minder dan 1% wil verhuizen naar buiten de gemeente Oisterwijk.

Wonen in de eigen woonkern, maar wel vlak bij…

Winkels, beschikbare zorg in de directe omgeving en met voldoende groen in de buurt en een plek waar men andere mensen kan ontmoeten.

Verpleegzorg?

Als er verpleegzorg nodig is, verhuist 70% het liefst naar een aanleunwoning bij een verpleegzorginstelling. 14% wil naar een serviceappartement zoals Burgtweide.

Wat voor soort huis?

Momenteel woont 12% in een appartement, 21% in een hoek-of rijwoning, 29 % in een “twee onder een kap” en 38% in een vrijstaand huis.

De voorkeuren voor een nieuwe woning zijn duidelijk anders,

53% wil een grondgebonden woning, dat kan in een gewone structuur en ook in een hofje-structuur. Zowel met meerdere generaties bij elkaar als met alleen senioren bij elkaar.

47% wil een appartement, daarvan hebben appartementen met woonkeur rollator geschikt, eventueel in een seniorencomplex, zorgserviceappartement of woonzorgcomplex en gewone appartementen de voorkeur.

Daarvan wil 54% kopen en 46% huren.

Kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen (in de tuin van de mantelzorger) zijn duidelijk minder populair.

Hoe groot en hoe duur?

Van de senioren die willen kopen wil 57% een grondgebonden woning en 43% een appartement. Van deze groep wil 45% een middeldure (€300.000) en 45% een dure woning.

Van de senioren die een appartement wil kopen geeft 65% aan een middeldure woning te willen kopen (€250.000 tot €300.000); 27% wil een duur appartement. Van de senioren die willen huren wil 49% een grondgebonden woning en 51% een appartement.

Van de senioren die een voorkeur hebben voor een appartement, wil 34% daarvoor €752 per maand betalen (sociaal), 41% wil €900 huur per maand, 26% meer.

Van de senioren die een grondgebonden woning willen huren, wil 38% dat doen voor €752 per maand. 41% wil €900 per maand betalen, 22% wil meer betalen.

Een uitgebreide analyse staat op de website van SVO https://svoisterwijk.nl   Reageren naar secretaris@svoisterwijk.nl

Woonwensenenquête 2021

secretariaat: Eikenven 29, 5062 AD Oisterwijk
tel. 06-10303052 , email: secretaris@svoisterwijk.nl

                                                                                                                                       juli 2021

SVO heeft samen met de gemeente en met Companen en SVM in Moergestel, KBO Haaren en VSO Oisterwijk een woonwensenenquête opgesteld en afgenomen.

We trekken uit deze woonwensenenquête de volgende conclusies:

 1. Er hebben 654 senioren gereageerd en die vertegenwoordigen samen 1117 senioren. Oisterwijk had 46%, Moergestel 23%, Haaren 30% en Heukelom 1% van de respondenten. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 74 jaar.

Een uitstekend resultaat voor deze gezamenlijke woonwensenenquête.

 • 99% van de senioren in Oisterwijk wil in de gemeente blijven wonen, waarbij 11% wil verhuizen vanuit Moergestel, Haaren en Heukelom naar Oisterwijk.

Voor senioren is het belangrijk dat die in de gemeente Oisterwijk kunnen blijven wonen. Daarom is het belangrijk voor de Oisterwijkers te bouwen als het seniorenwoningen betreft.

 • Het aantal respondenten dat met een partner samenwoont is 71%, alleenwonend is 27%, anders 2%
 • 91% van de senioren wil thuiszorg door beroepskrachtenen, 9% door familie en kennissen.
 • Als verpleegzorg elders nodig is dan wil:

44% een woning bij een zorginstelling huren,    

26% een woning bij een zorginstelling kopen,   

14 % een serviceappartement b.v. Burgtweide,   

9% verpleegzorg met indicatiestelling en          

7% een particuliere zorgvilla.                                                     

 • In wat voor woning woont u nu?
 • Vrijstaande woning                              38%
 • Twee onder een kap                             29%
 • Hoek- of rijwoning                                21%
 • Appartement                                           8%
 • Appartement in een seniorencomplex    4%
 • Wilt u in uw huidige woning blijven wonen?

Ja tenzij de gezondheid dit niet meer toelaat  49%

Ja                                                                      24%

Nee ik wil zo snel mogelijk verhuizen             6%.

Nee ik wil verhuizen over 3 tot 5 jaar             12% 

Nee ik wil verhuizen over 5 tot 10 jaar            9%

 • Heeft uw woning i.v.m. het ouder worden aanpassingen nodig?

Nee                                                                              54%

Ja, maar die aanpassingen moeten we nog uitvoeren 30%

Ja daarom willen we dan verhuizen                    16%

 • Als de senior wil verhuizen dan wil 43% kopen, 39% wil huren en 18% heeft geen voorkeur.
 1. Welke woning heeft uw voorkeur als u wilt verhuizen. (3 antwoorden waren mogelijk)

A Appartement                                                                         29%

 • Appartement woonkeur-plus evt. in seniorencomplex       48%
 • Appartement met zorgservice                                              27%
 • Appartement algemeen                                                        25%
 • Totaal                                                                                 100%

B. Grondgebonden woningen                                                 71%

– grondgebonden seniorenwoning                                          35%

– grondgebonden seniorenwoning woonkeur plus              18%

– hofje grondgebonden woning voor meerdere generaties     20%

– hofje grondgebonden woning alleen voor ouderen              17%

– mantelzorgwoning in tuin.                                                       5%

– meerdere generatie/kangoeroe woning                                   4%

Totaal                                                                                      100%

 1. Van de senioren die willen kopen wil 57% een grondgebonden woning en 43% een appartement. Van deze groep wil 45% een middeldure (€300.000) en 45% een dure woning en 10% een woning voor €200.000.

Van de senioren die een appartement wil kopen geeft 65% aan een middel dure woning te willen kopen (€250.000 tot €300.000) 27% wil een duur appartement van €400.000 en meer. 8% wil kopen in sociale sector voor €200.000.

Dit is te verklaren omdat de huizen van bestaande rijtjeswoningen van de senioren in Oisterwijk altijd verkocht worden in de middeldure sector.

Een groot deel van de senioren in de gemeente Oisterwijk is, volgens Companen, in het bezit van een koopwoning.  Dat betekent dat op dit moment de middeldure woningen prima woningen zijn voor de sociale koopsector als men nu een koopwoning heeft.

 1. Van de senioren die een appartement willen huren wil 34% dat voor €752 /maand (sociaal), 41% wil €900 huur per maand betalen, 18% wil €1200  en 8% wil meer dan €1200 huur per maand betalen voor een appartement.

Voor grondgebonden huurwoningen wil 38%  €752 per maand betalen. 41% wil €900 per maand betalen, 18% wil €1200 per maand betalen en 4% wil meer betalen.

De huur- en koopsector verschillen duidelijk en dit heeft alles te maken met de marktsituatie in de woningbouw in Oisterwijk.

 1. Er zijn veel verschillende antwoorden gegeven op de vraag welke punten belangrijk zijn wat betreft de woonomgeving. Hier waren 3 antwoorden mogelijk.

In volgorde van belangrijkheid noemen we de volgende kenmerken:

% van% van
Belangrijk bij keuze plek om te wonenaantallendeelnemers   totaal
winkels op loopafstand41964%27%
zorg beschikbaar in directe omgeving26040%16%
voldoende groen in de buurt19530%12%
Een plek waar ik andere mensen kan ontmoeten18228%12%
wonen met mensen van verschillende leeftijden in buurt15223%10%
woning voldoet aan woonkeur rollator geschikt12419%8%
dicht bij openbaar vervoer9114%6%
voldoende parkeergelegenheid in omgeving9014%6%
wonen met andere senioren in de buurt6510%4%
Totaal1578242%100%
 1. Op de vraag over een nieuwe relatie heeft slechts 6 % gereageerd en over woning splitsen heeft 8% gereageerd. Dat is statistisch te laag om daar een uitspraak over te doen.

Namens het SVO bestuur,

Eugene Bex, Harrie van Wezel, Jan van Son en Walleke ten Noever Bakker

Welkom en eerste kennismaking

 

Door Walleke ten Noever Bakker, secretaris

Welkom op de website van Senioren Vereniging Oisterwijk, dé vereniging die zich inzet voor de bouw van comfortabele seniorenwoningen.

WAT IS SVO

SVO staat voor Senioren Vereniging in de gemeente Oisterwijk. De vereniging is in 1992 opgericht en heeft als doel te bevorderen dat er meer huur- en koop woningen worden gebouwd voor alle senioren in Oisterwijk en Moergestel. Woningen van goede kwaliteit en afgestemd op de individuele woonwensen en financiële mogelijkheden van senioren.
Maar lang niet elke senior wil naar een nieuwe woning. Velen willen in het huis blijven waar ze al zoveel jaren plezierig hebben gewoond. Maar vaak zijn die huizen niet geheel geschikt om daar op oudere leeftijd in te wonen. Die woningen moeten worden aangepast. Ook daar kan de SVO ondersteuning bieden, door informatie te geven over aanpassingen van de bestaande woning. Vaak betreft dat electronische hulpmiddelen om het wonen comfortabeler te maken maar we kunnen onze leden ook adviseren over bouwkundige aanpassingen.

Kortom: SVO wil voor iedere senior een passende woning!

Om dit te bereiken worden de volgende hoofddoelstellingen nagestreefd:

 1. Het stimuleren van de bouw van woningen voor senioren, in iedere prijsklasse, waarbij lagere en middeldure woningen relatief meer voorkomen, ook in de gemeente Oisterwijk, in zowel de koop- als in de huursector en op aantrekkelijke locaties. Daarbij anticiperen we op het gegeven dat de ouderdom komt met gebreken. Hiertoe beoordeelt SVO bouwtekeningen van gemeentelijke woonprojecten om zeker te weten dat de “Woonkeur Plus Rollator geschikt“ specificaties zijn toegepast c.q. kunnen worden toegepast.
 2. In het kader van het programma “Blijvend thuis in eigen huis” informatie verstrekken over de volgende onderwerpen:

– technisch
– financieel
– de voordelen van toepassing van electronica in uw woning
– energieverbetering en verduurzaming van uw woning
– mantelzorgwoningen (een wooneenheid in de tuin van de mantelzorger)

-kangoeroewoningen (meergeneratiewoning)

-woningsplitsing

 • Als u grond ter beschikking heeft en daar een seniorenwoning op wilt bouwen, kunt u voor advies en hulp terecht bij de SVO-projectleider.
 • Helpen om een CPO of CPOH op te zetten.

SVO representeert op dit moment ca. 350 gezinshuishoudens als leden in de gemeente Oisterwijk. Deze huishoudens zijn voor wat betreft het gezinsinkomen een dwarsdoorsnede van de bevolking van de gemeente Oisterwijk:
– 39% heeft een jaarinkomen minder dan € 33.000.-
– 21 % heeft een jaarinkomen tussen € 33.000 en 38.000.-
– 40% heeft een jaarinkomen boven de € 38.000.-

LID WORDEN

U kunt lid worden van SVO als u 50 jaar of ouder bent en woont binnen de grenzen van de gemeente Oisterwijk. Het lidmaatschap kost
€ 10,- per jaar en u betaalt géén inschrijfgeld. Inschrijven kan middels het aanmeldformulier dat u kunt vinden onder “lid worden”.

Wat krijgt u hiervoor?

 1. Meerdere keren per jaar een ‘Nieuws in het kort’ die verwijst naar relevante artikelen op de website. Deze gaan onder andere over:
  – informatie over bouwprojecten voor senioren in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom
  – adviezen betreffende langer blijven wonen in eigen huis zoals de toepassing van electronica bij seniorenhuisvesting, mantelzorgwoningen, etc.
  – 1 x per jaar een Algemene Ledenvergadering waarin u kunt meepraten over het beleid van SVO.
 2. bijzondere bijeenkomsten over te realiseren bouwprojecten
 3. de resultaten van een 3-jaarlijkse woonwensenenquête. Deze resultaten dienen als uitgangspunt bij de gesprekken met de gemeente Oisterwijk, woonstichtingen en projectontwikkelaars.
 4. De website https://svoisterwijk.nl waar alle informatie nog eens – uitgebreid- bij elkaar is gezet.

HOE WERKT SVO?

SVO realiseert haar doelstellingen op de volgende wijzen:

 1. Door samen te werken met de politieke partijen en het college in Oisterwijk.
 • Indien mogelijk het initiëren van een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor het bouwen van senioren-koopwoningen of een CPOH voor een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap van Huurders.
 • Door samen te werken met woonstichtingen en project-ontwikkelaars. Hierdoor kunnen, onder andere, nieuw te bouwen woningen al vanaf het bestek gecontroleerd worden op geschiktheid voor bewoning door senioren, waardoor deze adequaat kunnen worden gehuisvest. Of advies te geven aan leden die de huidige woning willen verbouwen tot een kangoeroewoning waardoor zij langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
 • Door bij onze adviezen uit te gaan van de Woonkeur Plus norm. Deze Woonkeur Plus bestaat uit een pakket eisen, waaraan een seniorenwoning moet voldoen, bijvoorbeeld dat je met een rollator overal in huis makkelijk kunt manoeuvreren.
 • Door regelmatig een woonwensenenquête te houden. Daardoor wordt duidelijk voor welk soort woning en in welke prijsklasse senioren belangstelling hebben. De meest recente woonwensenenquête was die van 2021, waaraan ook niet-leden hebben meegedaan.
 • Door voorlichting te geven over nieuwbouw en verbouwing van een woning met technische hulpmiddelen, zoals robotica.

WAT IS BEREIKT?

Sinds de oprichting van SVO is bij de politiek in de gemeente Oisterwijk de vraag naar seniorenhuisvesting veel duidelijker op het netvlies komen te staan. In de discussies met de gemeente – wethouders en ambtenaren – komt dit onderwerp voortdurend aan de orde. Het heeft ertoe geleid dat concreet op enkele locaties seniorenwoningen zijn gerealiseerd b.v. op de locatie hoek Burgemeester Verwielstraat en Canterslaan. (zie foto).

Maar ook bij andere bouwprojecten of potentiële bouwprojecten speelt SVO een belangrijke rol wat betreft de indeling van de woningen en de aan senioren gerelateerde eisen als deuropeningen, grootte van toilet en badkamer, drempels, etc.

SVO PLANNEN VOOR 2021 en daarna

– regelmatig initiatief nemen voor (een) CPO voor het bouwen van seniorenwoningen. Dit doen we als er voldoende belangstelling bestaat bij de leden en de leden starten de CPO. SVO adviseert daarbij.

– samen met woonstichtingen en projectontwikkelaars jaarlijks minimaal één project voor levensloopbestendige/ seniorenwoningen opstarten

– de driejaarlijkse Woonwensenenquête uitvoeren

-– Initiëren dat in het plan De Leije ook seniorenwoningen worden gebouwd.

– het realiseren van het plan De Leije (de wens is om hier 32 grondgebonden woningen en 32 appartementen te bouwen)

-het realiseren van seniorenwoningen in Moergestel bijvoorbeeld in de Nieuwenhof, tegenover Stanislaus.

– Bienekebolders: te bouwen 10 grondgebonden seniorenwoningen in een hof- vorm. Bienekebolders wordt door een projectontwikkelaar verbouwd tot seniorenwoningen en woningen voor jongeren. Daarnaast komen er 2 woningen op de huidige speelplaats.

– 21 appartementen, die zijn gebouwd op het KVL terrein naast de Boerenbond zijn door  Leystromen ook geschikt gemaakt  voor bewoning door senioren. Er wonen slechts 50% senioren in.

– tijdens de Algemene Ledenvergadering voorlichting geven en discussiëren met de leden over alle plannen die we hebben.

– overleggen met de gemeente waar nieuwe mogelijkheden voor seniorenwoningen liggen voor SVO en haar leden.

–   onderzoeken van mogelijkheden voor het bouwen van seniorenwoningen via CPO en CPOH of via projectontwikkelaars.

– op verzoek van leden van Moergestel wordt extra aandacht besteed aan projecten in Moergestel en aan de naamsbekendheid van SVO in Moergestel

– Ook Haaren vertegenwoordigen bij het overleg met de gemeente Oisterwijk. Hiertoe zoeken wij een bestuurslid dat in Haaren woont en ons kan informeren over vrijkomende bouwlocaties.

– alle informatie in het kader van bovenstaande via haar website en andere media delen met de leden

Pré-mantelzorgwoning

Er zijn steeds meer gemeenten zoals Goirle en Loon op Zand, die een mantelzorgwoning toestaan zonder doktersverklaring. Steeds meer ouderen willen zich voorbereiden op een verzorgde oude dag, zeker nu het steeds moeilijker wordt om in Oisterwijk in aanmerking te komen voor een aangepaste woning. Om een pre-mantelzorgwoning te mogen bouwen, moet wel een vergunning worden aangevraagd. Voor deze vergunning gelden landelijk al een aantal eisen:

 • De aanvrager moet minimaal de AOW-leeftijd hebben bereikt;
 • Er moet een bestaand gebouw gebruikt worden of een nieuw gebouw neergezet worden volgens de regels voor bouwen in de achtertuin. Is de tuin niet groter dan 100 vierkante meter, dan mag de mantelzorgwoning maximaal de helft hiervan zijn bijvoorbeeld.
 • De bewoners van de hoofdwoning en van de mantelzorgwoningen moeten een familieband hebben.
 • De woonsituatie in het algemeen mag niet slechter worden.
 • Er moet genoeg parkeerruimte zijn op eigen grond.
 • De belangen van bewoners en bedrijven in de omgeving niet schaden.
 • De pre-mantelzorgwoning moet veilig en levensloopbestendig zijn en voldoen aan de eisen in het bouwbesluit.

Deze vergunning is tijdelijk en iedere gemeente mag aanvullende regels opstellen.