Past. Van den Bogaardstraat Moergestel

Door Jan van Son en Mathieu Bruurs – 13 december 2019

In een gesprek met de heer Van den Elzen blijkt dat energie- en rioolaansluitingen aanwezig zijn, waarmee de grond bouwrijp is. Deze aansluitingen moeten nog wel exact weergegeven worden.

Als u geïnteresseerd bent in bouwschetsjes kunt u contact opnemen met Jan van Son, projecten@svoisterwijk.nl.

Door Jan van Son en Mathieu Bruurs – 16 nov. 2019Naar aanleiding van de advertentie van ElzenWinkelman hebben wij contact gehad met Heer van den Elzen. Het gaat hier om kadastraal nummer 5637. Hier op staat een oude loods en veel onkruid. Volgens gemeentelijke voorschriften mag er gebouwd worden met een goothoogte 3,90 m en kaphoogte van 7,40 m. Dus zeer geschikt voor ontwikkeling van twee geschakelde seniorenwoningen. 450 m2 per kavel voor 270.000. Echter de verkoper verkoopt de kavel met opstallen. Is een BTW kwestie. De koper(s) zal zelf de opstallen moeten slopen. Volgens de makelaar is de grond dan bouwrijp en er is ook een schoon-grond verklaring. Bij onze vraag of we dan over bouwrijpe grond spreken, was het antwoord bevestigend. Echter bij bouwrijpe grond, denken wij ook aan aanwezigheid van aansluiting riool en verkeersaansluiting en daarnaast ook voorziening/aansluiting op energienet. Naar ons idee was daar nog niet in voorzien. In dit stadium hebben wij dat nog niet ter sprake gebracht. Mochten leden daar voor belangstelling hebben zijn wij bereikbaar maar ook de Heer van de Elzen. In dit licht schatten wij de prijs hoog in, echter men wil wel in overleg komen.

Nieuwsbrief September

NIEUWS IN HET KORT

 Jaargang 17  nummer                        |              September    2019

Auteur Harrie van Wezel – voorzitter@svoisterwijk.nl

Redactie Mia Braakhuis-ten Cate – communicatie@svoisterwijk.nl

Website SVO https://svoisterwijk.nl                      

1. Overleg gemeente

De gemeente is nu bezig om de uitgangspunten voor het project de Leye vast te leggen als discussie stuk voor de raad  De bedoeling is dat dit op donderdag 14 November  in de raad besproken gaat worden. Overleg met Marleen Claassen van de gemeente en SVO over die uitgangspunten  is gepland op 7 oktober 2019.

Een vooroverleg met Paul Oomen van Thebe heeft  plaats gevonden op 7 September . Een tweede overleg is gepland op 25 September 2019

Op donderdag 6 September  heb ik aan een raadsplein discussie over de grondbegroting voor projecten  van de gemeente deelgenomen. Dat was interessant en is er veel informatie uitgewisseld met enkele raadsleden en wethouder Dankers over deze materie. Vervolgbespreking wordt gepland over dit onderwerp, waarbij naar nieuwe mogelijkheden om te bouwen in Oisterwijk zal worden gekeken.

  • WE hebben vorige Nieuwsbrief melding gemaakt van het onderzoek dat onze penningmeester Dick Hartman gedaan heeft bij de Rabobank.

Daar komen een paar interessante mogelijkheden voor senioren naar voren. Zie het artikel op de website onder algemene informatie voor de leden.

Indien er belangstelling onder de leden bestaat zouden we hierover een voorlichting middag willen organiseren.

Indien u belangstelling hiervoor zou hebben wilt u dat laten weten aan  Wim Peters  e mail: secretaris@svoisterwijk.nl  

De Rabobank heeft Dick Hartman gevraagd dat SVO mee zou willen werken aan een korte promotie film waarbij onze doelstellingen van SVO zichtbaar worden. Dat gaan we doen en daarbij wordt ook het project Mozaik betrokken.

  • Een goed artikel is door Eugene Bex geplaatst bij Algemene Informatie voor leden over de vergoedingen in de zorg. Een complex verhaal zoals we allen weten, maar deze samenvatting is duidelijk.

. Website updates projecten – door Jan van Son

Oisterwijk:


4.1 . KVL-terrein Jan heeft weer een update van het project gemaakt. Als alles gereed is staan er 350 woningen gereed.

De boerenbond en Lidl gaan samen een gebouw realiseren en daar komt ook een groot parkeerterrein bij van ca 150 plaatsen. Achter dit plan wordt nu gekeken hoe daar nog extra woningen kunnen worden gebouwd.

Nu komen er ook nog 5 kavels bij zie hieronder een deel van de publicatie van BPD.
Aan de rand van KVL West liggen aan de Gasthuisstraat in totaal 5 bouwkavels. De percelen zijn 441 m2 tot 452 m2 groot. Droom jij van een vrijstaand huis op een historische plek in KVL én dichtbij alle voorzieningen van Oisterwijk? Meld je dan aan. Dit is de laatste kans om in KVL West te wonen. We praten dan over € 620 per m2 bouwgrond woonrijp.

4.2.    De Leye

           Zie punt 1 van dit verslag en website.

4..3  Bosch en Ven 14  Appartementen van ca 100 tot 200 m2 woonoppervlakte worden er gerealiseerd door de ombouw van het huidige hotel. Meer gedetailleerde informatie vind U op de site.  Het zullen voornamelijk koopappartementen worden.

4.4 De kartonnage fabriek. Er is een ontwerp gereed voor 54 appartementen. Zie website voor meer details.

4.5 Pannenschuurbuiten fase 2 wordt gestart. Er worden 20 vrije locaties aangeboden door de gemeente.

4.6  in de oude winkel van de ,,oliebol,, zullen 3 appartementen worden gerealiseerd.

4.7  La Hollande fase II
Aannemersbedrijf Janssen is gestart met de bouw van 20 appartementen aan de Spoorlaan, naast cultuurcentrum De Krekul. Met hen bespreken we de ontwikkelingen en wie belangstellenden gaat benaderen. Het antwoord plaats ik op de website. Tot op heden nog steeds geen antwoord, gaan we weer achteraan.

4.8   Achter de Linden.

         Wij hebben nu ook de beschikking over de tekeningen van deze
6 woningen. We zetten die binnenkort op de website. Contact persoon voor deze ontwikkeling is Mevr. Gwen Gudders,
gwen@vastgoedregisseur.nl.

Moergestel

4.7.    Medisch Centrum Raadhuisstraat

          PPO onderzoekt samen met de architect welke bomen behouden kunnen blijven. Het inmeten van de bomenrij is al gedaan.
PPO en ontwikkelaar Zuydervest van de Postelstraat zijn met de gemeente in gesprek om tot één inrichtingsplan te komen waarbij het gebied, inclusief omliggende percelen, een openbaar karakter krijgt.
Heden weer een gesprek gehad met PPO Schaijk. Weer de nodige zaken door gesproken. Bomen, parkeerplaatsen, en omliggend groen. Er wordt contact gezocht met Medisch Centrum om parkeerplaats en oplaadplaatsen voor fietsen te organiseren.

4.8     Centrumplan Moersmidden 2, gaat binnenkort op geleverd worden.

 4.9    Oude Pastorie.
           Vermoedelijk zal eind 2019 het gewijzigde bestemmingsplan klaar                                       zijn. Voor de aangetroffen vleermuizen worden passende maatregelen getroffen. Zuydervest is nu ook in gesprek met PPO Schaijk voor een goede aansluiting, uitsluitsel komt tot uitdrukking in de realisatie ontwerpstukken van beide plannen.

Zuydervest de ontwikkelaar van de Oude Pastorie is ook in gesprek met PP0 voor de naast gelegen appartemeten, om tot een goed plan te komen. Ook daar zijn wat aanpasssingen. Zie voor verdere zaken de website.

5. Gebruik website

●       Log altijd in met https://svoisterwijk.nl/.  Hiermee voorkomt u mogelijke blokkering door een provider.

●        Van alle bovengenoemde onderwerpen staat de uitgebreide versie op de website. Onderaan ieder artikel kunt u uw commentaar geven. Door het bestuur zal hierop worden gereageerd.

Bestuur SVO:

Harrie van Wezel –         voorzitter@svoisterwijk.nl        tel. 013-5234522

Wim Peters  –                 secretaris@svoisterwijk.nl         tel. 013-5284112

Dick Hartman –              penningmeester@svoisterwijk.nl tel. 013-5286252

Jan van Son  –                 projecten@svoisterwijk.nl         tel. 013-5093959

Marij Bemelmans –        leden.info@svoisterwijk.nl       tel. 013-5215843

Mia Braakhuis –             communicatie@svoisterwijk.nl    tel. 013-5286151

Adviseurs Bestuur SVO

Thieu Bruurs

Kees Boon

Eugene Bex.

De Wingerd ontwikkeling.

Door Jan van Son projecten 1 oktober 2019

In de wijk Pannenschuur stond de school “De Wingerd”. Op die plek worden 14 sociale huurwoningen gerealiseerd door de Woonstichting.
De verkoop en levering van de grond zal naar verwachting in oktober 2019 hebben plaats gevonden. Bij volgende informatie houden wij u op
de hoogte. De gemeente zal hier de grond leveren met het oog op de sociale woonproblematiek

Ouderenwoningen hoek Moergestelse weg.

Jan van Son projecten 28 oktober 2019.

Volgens publicatie in Brabants Dagblad ontwikkeld de Franciscus Stichting een drie-laags gebouw voor 16 appartementen voor ouderen.
Hiervoor zullen de 6 tweekapswoningen gaan verdwijnen.

Het streven is een huurprijs van onder de 600,- . Het mooie streven is dat het bestuur van de Franiscus stichting wil deze nieuwe woningen voor de Oisterwijkers houden. En dus zelf toewijzen maar wel volgens objectieve criteria.

SVO vindt dat een loffelijk streven omdat wij daar al lang voor pleiten.

——————————————-